A szervezet neve: Korszerű Ápolással a Betegekért Alapítvány

A szervezet rövidített neve: Korszerű Ápolás Alapítvány

Ápolás

Tisztelet illeti azokat, akik ezt az embert próbáló hivatást választották, és nap mint nap emelik, forgatják, etetik és hallgatják a betegeket. Tisztelet, hogy viselik a terheket, hogy a megnövekedett betegforgalom mellett is lehet rájuk számítani.

Képzés

Hagyománnyá vált ünnepi rendezvényünk, a  Regionális Ápolási Konferencia azon kollégáinkról szól, akik a betegápolást, a gyógyítás hivatását választották életpályájuknak.

Fejlesztés

Szeretnénk, ha ezt a gyönyörű hivatást Magyarországon is újra megbecsültté tudnánk tenni, és a fiatalok számára újra vonzó pálya lehetne az egészségügy.

Támogatási lehetőségek

Ha megteheti és tud azonosulni céljainkkal, kérjük támogassa Alapítványunkat!

Pénzadományát bankszámlánkra várjuk!
Bankszámla számunk: 11732002-23544295-00000000 (OTP Bank)
IBAN: HU04117320022354429500000000
SWIFT: OTPVHUHB

Információk cégek részére

Kérjük, hogy átutalásuknál a közlemény rovatban tüntessék fel cégük székhelyét és adószámát. Ezen adatokra az adóigazolás kiállításához van szükség.

A közhasznú szervezet részére – gazdasági társaságok által – nyújtott támogatások elszámolása:

 • Egyszeri támogatási összeg: elszámolható egyéb ráfordításként.
 • Tartós adományozási szerződés alapján nyújtott támogatás (4 éven keresztül azonos vagy növekvő összeg): a támogatás összege egyéb ráfordításként számolandó el
  és az összeg 20%- a adózás előtti eredményt is csökkent (a Alapítvány által kiállított igazolás alapján).

Alapítványunk

Célunk

Az emberekben alapvetően megvan a segítőkészség a betegek és az elesettek iránt. Alapítványunk ennek a segítségnyújtásnak az intézményi keretét szeretné adni.

Cél az ápolási folyamatban résztvevők körülményeinek fejlesztése, javítása; az arra rászorulók segítése az ápolást segítő eszközök vásárlásával és javíttatásával; a betegellátás zavartalan, nívós és humánus működésének eléréséhez a szakdolgozók és szakorvosok folyamatos képzésének és oktatásának biztosítása, továbbá Alapítványunk tevékenységének terjesztése, ismertetése, népszerűsítése.

Tevékenységünk

A szervezet cél szerinti besorolása:
egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedély betegségek kezelése, lelkisegély nyújtás, közegészségügy)

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezet társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés egészségtudatos szemléletmód alakítása

  • egészségmegőrző lakossági és szakmai programok szervezése
  • prevenciós humánerőforrás fejlesztés (konferenciaszervezés, tanfolyamok minősítése, szervezése)
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témában kiadványok készítése, terjesztése
  • ápolást elősegítő eszközbeszerzés, javíttatása
 • Tudományos tevékenység, kutatás
  Együttműködés a középtávú tudomány technológia- és innováció stratégia kialakításában,

  • közreműködés tudományos kutatásokban, felmérésekben
  • tanulmányok készítése
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  Egészségügyi szakdolgozók és szakorvosok szakmai, tudományos fejlődésének elősegítése

  • szabadon választható szakmai elméleti/gyakorlati továbbképzések minősítése, megszervezése, lebonyolítása
  • egészségmegőrző programok szervezése
  • kiadványok készítése egészséggel kapcsolatos témakörében
  • előadások tartása, szakkörök, versenyek szervezése
  • konferencia és továbbképzés szervezése
 • Kulturális és szociális tevékenység
  Az egészséges emberi lét védelme

  • az emberek jólétének erősítése
  • a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése
  • gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósításának segítése
  • egészséges napirend kialakítás
  • egészséges táplálkozás terjesztése
  • mozgáskultúra népszerűsítése
  • helyes életvitel kialakításának elősegítése
  • újonnan felmerülő fejlesztések adaptálása

Nyilatkozat

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

Az alapítvány befektetési, vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén – az alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – lehet betekinteni.

Az alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A szolgáltatások igénybevételének módjáról tájékoztatást készít.

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat pénzzel, dologgal vagy tevékenységgel.

 • A szervezet neve: Korszerű Ápolással a Betegekért Alapítvány
 • A szervezet rövidített neve: Korszerű Ápolás Alapítvány
 • A szervezet székhelye: 6035 Ballószög, Dózsa György u. 10.
 • A szervezet képviselője: Pap-Szekeres Anita kurátor
 • A létesítő okirat kelte: 2018.11.21.

Regionális Ápolási Konferencia

Regionális Ápolási Konferencia hagyománnyá vált ünnepi rendezvényünk, azon kollégáinkról szól, akik a betegápolást, a gyógyítás hivatását választották életpályájuknak.

A világ több országában az ápolás, mint hivatás, nővérnek lenni, társadalmilag nagyon elismert.

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából minden évben megrendezzük a Regionális Ápolási Konferenciát, amely méltó tisztelgés ennek a nem mindennapi szakmának, hiszen tisztelet illeti azokat, akik ezt az embert próbáló hivatást választották, és nap mint nap emelik, forgatják, etetik és hallgatják a betegeket. Tisztelet, hogy viselik a terheket, hogy a megnövekedett betegforgalom mellett is lehet rájuk számítani.

Ők azok, akik ott vannak minden születésnél, minden gyógyulásnál és minden elmúlásnál. Olyan több, mint 700 fős konferenciát szervezünk, melyen a főtémákban elért legújabb kutatások, fejlesztések eredményei, ezek klinikai vonatkozásai és gyakorlati alkalmazásuk tudományos igénnyel kerülnek ismertetésre, illetve megvitatásra. A konferencia témái egyben a továbbképzés céljait is szolgálják.

Szeretnénk, ha ezt a gyönyörű hivatást Magyarországon is újra megbecsültté tudnánk tenni, és a fiatalok számára újra vonzó pálya lehetne az egészségügy.

Hírlevélre feliratkozás

Partnereink